Zasady zamieszczania ogłoszeń

Jesteś tutaj:
Szacowany czas czytania: 7 min

Zasady obowiązujące w poszczególnych kategoriach. Sprawdź nasze sugestie dla kategorii, w której chcesz zamieścić swoje ogłoszenie!

 

Dla Dzieci 

Do góry

 1. Niedozwolona jest sprzedaż jakichkolwiek leków, zarówno na receptę jak i bez recepty.
 2. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług dla dzieci powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 3. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego produktu.
 4. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego – nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 5. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 6. Cena powinna odpowiadać sprzedawanemu produktowi.

 

 

Zwierzęta 

Do góry

 1. Sprzedaż psów i kotów:
  • może być dokonana jedynie przez hodowlę zarejestrowaną w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów;
  • w opisie ogłoszenia muszą znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę – jej nazwa, przydomek hodowlany, nazwa organizacji, do której należy.
 2. Psy i koty nie pochodzące z zarejestrowanych hodowli, nie posiadające rodowodu (metryki) mogą być oddane wyłącznie za darmo. Nie dopuszczamy ofert oddania zwierzaka w zamian za koszty odchowania lub ofert dotyczących np. sprzedaży akcesoriów, gdzie zwierzę występuje jako dodatek (gratis).
 3. W kategoriach właściwych dla konkretnej rasy psów – np. york, doberman, labrador, czy kotów – np. brytyjski, sphinx, syberyjski, mogą być zamieszczane jedynie ogłoszenia dotyczące zwierząt z zarejestrowanych hodowli.
 4. Dozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących reprodukcji, kiedy zwierzę posiada odpowiednie dokumenty reproduktora lub suki hodowlanej. Takie ogłoszenia powinny znaleźć się w kategorii Usługi dla zwierząt.
 5. Zasady obowiązują niezależnie od daty urodzenia zwierzęcia.
 6. Niedozwolone jest oferowanie zwierząt należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej flory i fauny w drodze regulacji i handlu nimi.
 7. Wszelkie ogłoszenia dotyczące usług dla zwierząt powinny być dodawane w kategorii „Usługi dla zwierząt”.
 8. Jedno zwierzę można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie zezwalamy na zamieszczanie kilku ofert sprzedaży tego samego zwierzęcia – również w innych miastach.
 9. Jeśli Twoja hodowla zarejestrowana jest w ZKwP, a więc przynależy do FCI, konieczne będzie zamieszczenie w parametrze „Związek” nazwy polskiego stowarzyszenia (możesz podać skrót „ZKwP (FCI)”).
 10. Jeśli Twoja hodowla przynależy do FPL, to wpisz w parametrze „Związek” nazwę klubu lub stowarzyszenia, w jakim zarejestrowana jest Twoja hodowla.
 11. Chcesz znaleźć dom dla kilku zwierząt jednocześnie? Możesz wybrać, czy opiszesz je wszystkie w jednym ogłoszeniu, czy też osobno w kilku ofertach.

 

 


 1. Niedozwolona jest sprzedaż produktów podrobionych (np. perfum).
 2. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 3. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego – nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 4. Nie jest dozwolone oferowanie przedmiotów o przeznaczeniu erotycznym.
 5. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 6. Jeśli oferujesz hurtową sprzedaż ubrań, dedykowaną innym sklepom, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.
 7. W przypadku sprzedaży takich samych ubrań czy obuwia, które różnią się wyłącznie kolorami czy wzorami należy opisać wszystkie wersje kolorystyczne w treści jednej oferty.

 

 

 

Dom i Ogród 

Do góry

 1. Cena w każdym ogłoszeniu powinna być adekwatna do oczekiwań sprzedającego. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń opatrzonych inną ceną, niż wpisana później w jego treść.
 2. Ogłoszenia opisane jako „Za darmo” powinny dotyczyć faktycznego oddania przedmiotu za darmo. Jeśli spodziewana jest jakaś gratyfikacja materialna, ogłoszenie powinno być oznaczone jako „Zamienię”.
 3. Niedozwolona jest sprzedaż jakichkolwiek leków i środków spożywczych dostępnych wyłącznie w aptekach, substancji narkotyzujących, alkoholu i tytoniu.
 4. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług związanych z budową czy utrzymaniem domu i ogrodu powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 5. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego – nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 6. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 7. Ogłoszenia dotyczące: domków letniskowych, altan ogrodowych, kontenerów budowlanych dla pracowników, kontenerów sanitarnych, kontenerów mieszkalnych, kiosków, budek gastronomicznych, budek strażniczych, kontenerów sklepowych muszą zostać dodane w kategorii Nieruchomości / Pozostałe nieruchomości.
 8. W przypadku oferowania garaży blaszanych prawidłową kategorią jest kategoria Nieruchomości / Garaże i parkingi.

 

Elektronika 

Do góry

 1. Nie pozwalamy na sprzedaż:
  • muzyki, oprogramowania, filmów oraz sprzętu (np. konsole), który narusza prawa autorskie;
  • produktów nieoryginalnych (np. podróbek telefonów Apple);
  • kluczy seryjnych (CD key) bez dołączonego oryginalnego oprogramowania;
  • kont na platformach cyfrowej dystrybucji gier, kont w grach online, czasu im poświęconego oraz wszelkich elementów stworzonych w tych grach;
  • gier w wersji cyfrowej (a więc bez dołączonego nośnika);
  • gier w wersji demonstracyjnej (nawet, jeśli jest to tylko dodatek do konsoli);
  • gier, których klucze aktywacyjne zostały wykorzystane,
  • kodów i doładowań, które nie są w formie oryginalnej zdrapki (kod nie może być wykorzystany).
 2. W pewnych przypadkach możemy prosić o wyjaśnienie, dlaczego sprzedawany przedmiot jest w tak niskiej cenie.
 3. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 4. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie duplikatów ogłoszeń.
 5. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego – nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 6. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 7. Jeśli chcesz sprzedaż kilka przedmiotów tego samego modelu podaj wszystkie informacje w treści jednego ogłoszenia.

 

 

 

 

Sport i Hobby 

Do góry

 1. Niedozwolona jest sprzedaż:
  • broni oraz miotaczy gazu,
  • biletów na mecze piłki nożnej.
 2. Bilety na imprezy sportowe nie mogą być sprzedawane w cenie wyższej niż nominalna.
 3. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 4. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie duplikatów ogłoszeń.
 5. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego – nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 6. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.

 

 

 

Usługi i Firmy

Do góry

 1. Niedozwolone są usługi:
  • sprzedaży tzw. „kosztów” lub faktur,
  • wysyłki e-mailingu.
 2. W przypadku ogłoszeń z ofertą usług finansowych, takich jak pożyczki czy kredyty, obowiązkowe jest podanie firmowego adresu e-mail. Ogłoszenia dodane z domen ogólnodostępnych będą usuwane.
 3. Ogłoszenia dotyczące oferowania zlecenia muszą znajdować się w kategorii Praca.

 

 

Praca 

Do góry

 1. Każda oferta pracy musi zawierać dokładny i nie budzący wątpliwości opis stanowiska (wymagania, zakres obowiązków, branża, miejsce wykonywania pracy itd.). Jeśli opis jest lakoniczny lub budzi wątpliwości, ogłoszenie może zostać usunięte. Warto w tytule ogłoszenia podać nazwę stanowiska, jakiego dotyczy oferta.
 2. Ogłoszenia dotyczące oferowania zlecenia lub określonej pracy do wykonania muszą znajdować się w kategorii Praca. Dotyczy to również ogłoszeń na temat wolontariatu.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, w których wymaga się od kandydatów przesłania pieniędzy lub zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat oferty pracy.
 4. Niedozwolone są oferty pracy:
  • z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym,
  • związane z branżą erotyczną lub o charakterze towarzyskim,
  • niezwiązanej z faktycznym zatrudnieniem.
 5. W przypadku ogłoszeń z ofertą pracy dla: hostess, modelek, asystentek, sekretarek, ankieterek, masażystek obowiązkowe jest podanie firmowego adresu e-mail, który powiązany jest z działającą stroną internetową. Ogłoszenia dodane z domen ogólnodostępnych będą usuwane.
 6. Każde ogłoszenie z ofertą pracy może dotyczyć tylko jednego stanowiska. Jeśli firma oferuje kilka stanowisk w wielu miejscowościach, nazwa miejscowości powinna być zawarta w tytule ogłoszenia, np. „Sprzedawca – Wrocław”.
 7. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowania usług, szkoleń, kursów powinny być dodawane w odpowiedniej kategorii – „Usługi i Firmy”.
 8. Nie dopuszczamy ogłoszeń na temat poszukiwania pracy.
 9. Nie pozwalamy na zmianę opisu ogłoszenia w celu oferowania innego stanowiska. Jeśli opisane wcześniej stanowisko jest już niedostępne, dodaj nowe ogłoszenie i opisz nową ofertę pracy.

 

Rolnictwo 

Do góry

 1. Kategoria „Giełda zwierząt” przeznaczona jest do handlu zwierzętami związanymi z rolnictwem. Wszelkie inne zwierzęta hodowlane powinny być zamieszczane w ogłoszeniach w kategorii „Zwierzęta”.
 2. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 3. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej maszyny rolniczej.
 4. Nie pozwalamy na sprzedaż traktorów bez dokumentów.

 

Nieruchomości 

Do góry

 1. Ceny nieruchomości należy podawać jako cenę za całość, nie cenę za metr kwadratowy.
 2. Jedną nieruchomość można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu.
 3. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Masz kilka działek? Opisz je w osobnych ofertach. Wyjątkiem jest chęć sprzedaży działek w całości – wtedy ogłoszenie powinno dotyczyć tylko możliwości sprzedaży wszystkich działek jednocześnie i zawierać cenę za całość.
 4. W przypadku chęci zaoferowania nieruchomości „Za odstępne” ogłoszenie powinno znaleźć się w kategorii Sprzedaż.
 5. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 6. W kategorii Nieruchomości / Pozostałe nieruchomości powinny znajdować się ogłoszenia dotyczące: domków letniskowych, altan ogrodowych, domków holenderskich, kontenerów budowlanych dla pracowników, kontenerów sanitarnych, kontenerów mieszkalnych, kiosków, budek gastronomicznych, budek strażniczych, kontenerów sklepowych.
 7. W przypadku oferowania garaży blaszanych prawidłową kategorią jest kategoria Nieruchomości / Garaże i parkingi.
 8. Nie pozwalamy na zmianę opisu ogłoszenia w celu oferowania innej nieruchomości. Jeśli opisana wcześniej nieruchomość jest już niedostępna, zakończ ogłoszenie i opisz nowe dostępne nieruchomości w nowych ogłoszeniach.

 

Motoryzacja 

Do góry

 1. Nie pozwalamy na sprzedaż:
  • punktów karnych,
  • dowodów rejestracyjnych  i kart pojazdu bez pojazdu,
  • pojazdów bez dokumentów oraz przyczep bez dokumentów.
 2. Niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży samochodów lub części nie będących na terenie Polski.
 3. W przypadku sprzedaży całego samochodu (lub motocykla) na części, należy umieścić ogłoszenie w podkategorii „Samochody na części” (lub Motocykle i Skutery). W opisie ogłoszenia należy wówczas zaznaczyć, że samochód (motocykl) sprzedawany jest w całości na części.
 4. Usługi skupu aut lub inne usługi motoryzacyjne powinny być zamieszczane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 5. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 6. Niedozwolona jest zmiana treści ogłoszenia w celu oferowania innego pojazdu niż ten, który był pierwotnie opisany w ofercie. Z tego też powodu parametr roku produkcji i modelu samochodu są zablokowane i Użytkownik nie ma możliwości ich edycji.
 7. Jedno ogłoszenie może dotyczyć jednego pojazdu. Jeśli chcesz zaoferować kilka pojazdów jako komplet, opisz je w osobnych ogłoszeniach i w opisie doprecyzuj, że mogą zostać nabyte w komplecie z pojazdem z innego Twojego ogłoszenia.

 

 

Muzyka i Edukacja 

Do góry

 1. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert dotyczących sprzedaży prac maturalnych, licencjackich, magisterskich itp. oraz pomocy w tworzeniu takich prac.
 2. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 3. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego przedmiotu lub usługi. Nie zezwalamy na powielanie ogłoszeń dotyczących tego samego kursu czy korepetycji.
 4. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego – nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.

 

 

 

Ślub i Wesele

Do góry

 1. Ogłoszenia opisane jako „Za darmo” powinny dotyczyć faktycznego oddania przedmiotu za darmo. Jeśli spodziewana jest jakaś gratyfikacja materialna, ogłoszenie powinno być oznaczone jako „Zamienię”.
 2. Dana usługa może być opisana tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tej samej usługi.
 3. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego – nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 4. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 5. Cena powinna odpowiadać sprzedawanemu produktowi.

 

Zasady dotyczyące wszystkich kategorii

Dodając ogłoszenie pamiętaj o zdjęciu! Dzięki zdjęciom możesz zyskać nawet 3 razy więcej odpowiedzi.

Pamiętaj o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.

Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).

Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub usługi.

 

 

Podziel się:
Tagi:
Czy ten artykuł był pomocny?
Nie lubię 0 Dla 0 z 0 ten artykuł był pomocny.
Wyświetlenia: 31
Góra